Методист райметодкабінету Петраковська Р. О


Методист райметодкабінету - Петраковська Р.О.


1.Визначає мету та основні напрями роботи з учителями початкових класів, в тому числі планує її на основі діагностичних даних про їх фаховий рівень.

2.Вивчає якісний склад учителів, вносить пропозиції щодо підвищення їх професійної і педагогічної майстерності , здійснює заходи і сприяє їх підготовці та перепідготовці.

3.Організовує та керує експериментальною роботою вчителів щодо впровадження інноваційних психолого-педагогічних ідей, методів та технологій навчання.

4.Консультує вчителів з питань модернізації змісту, методів та форм викладання навчальних предметів у початкових класах, вихователів груп продовженого дня.

5.Вивчає рівень викладання предметів у початковій школі, якість знань, умінь та навичок учнів. Організовує проведення контрольних зрізів знань учнів, аналізує їх, готує проекти наказів з цих питань.

6.Розробляє методичні рекомендації щодо поліпшення стану викладання навчальних предметів у початковій школі (на основі аналізу результатів вивчення), проводить індивідуальні та групові консультації з питань викладання навчальних предметів.

7.Разом з головами районних методичних об’єднань учителів розробляє зміст, форми і методи підвищення їх кваліфікації.

8.Надає допомогу вчителям, які атестуються у поточному навчальному році.

9.Надає допомогу молодим учителям у поглибленні знань теорії та методики викладання навчальних предметів у початковій школі, виробленні навичок і умінь управляти навчально-пізнавальною діяльністю учнів; організовує роботу школи молодого вчителя.

10.Здійснює відбір учителів початкових класів для участі у конкурсі ”Учитель року”, надає їм допомогу у підготовці до конкурсу.

11.Член районної експертної комісії.

12.Вивчає, узагальнює та поширює педагогічний досвід, заносить його до картотеки, готує разом з учителем буклети та інші матеріали.

13.Здійснює методичне забезпечення викладання музики в школах району.

14.Відповідає за збереження фахових видань.

15.Секретар наради керівників шкіл.

16. Член районної атестаційної комісії.

Ознайомлена

”___”__________200__ р.

____________________
6354942976906949.html
6355030188503601.html
6355227062374187.html
6355283043680154.html
6355471527048583.html